Schoonmaakwerk

Als je hebt opgegeven voor het schoonmaken in de manege is het de bedoeling dat je dus zelf in de gaten houdt wanneer jij aan de beurt bent. Er staat een lijst met telefoonnummers van iedereen die mag schoonmaken in het clubblad. De bedoeling is dat je zelf contact opneemt met diegene waarmee je staat ingedeeld. Kun je die week toevallig niet, dan kun je altijd proberen onderling te ruilen. Je mag eigen schoonmaakmateriaal meenemen, de werkzaamheden houden in:

Het schoonmaken van keuken, kantine hal, de jurykamer en de wc’s. Zijn er nog onduidelijkheden dan kun je altijd nog kijken in de map die te vinden is achter de bar in een la. Je kunt er van uitgaan dat het schoonmaken ongeveer 2 tot 2,5 uur in beslag neemt. De sleutel is af te halen bij Esther van de Kamp, Sonnegaweg 7 tel. 0561-617337 (eerst even bellen). Heb je eventueel nog vragen of opmerkingen, dan mag je die altijd doorgeven aan Harriët Hoekstra tel 0561-614220. Veel succes!

Schoonmaaklijst 3e kwartaal:

week 35           Silke de Jong
week 36           Marianne Robben
week 37           Ingrid Bethlehem
week 38           Ismay Thomas
week 39           Sandra de Groot
week 40           Esmee van Brussel
week 41           Alieke Hoekstra
week 42           Antsje de Kroon                        Hiltje de Kroon
week 43           Mirthe Steenbeek                     Emma Dassen
week 44           Sigrid / Amarenske Mietes        Rian Huitema
week 45           Hiske Hulzinga                          Anita Smits
week 46           Mirjam Kwak                            Silke de Jong
week 47          Marianne Robben                     Ingrid Bethlehem           Ismay Thomas
week 48           Sandra de Groot                       Esmee van Brussel       Mirthe Steenbeek
week 49           Antsje de Kroon                        Hiltje de Kroon
week 50           Emma Dassen                         Sigrid/Amarenske Mietes
week 51           Mirjam Kwak                             Hiske Hulzinga
week 52           Anita Smits                              Rian Huitema

Er hangt een lijst voor het schoonmaken naast de bar, van jullie wordt verwacht dat jullie deze aftekenen. Tevens zit er een lijst bij waarop de extra werkzaamheden vermeld staan. Deze staan met weeknummer vermeld. Wekelijks wordt er dus van de schoonmakers een extra werkklus verwacht. Tevens is deze lijst voor ons een controle lijst of er werkelijk schoongemaakt is. Bij voorbaat onze dank voor jullie medewerking.

De schoonmaakploeg

Bethlehem Ingrid 0561-614085 Kroon, de Hiltsje 06-41694640

Dassen Emma 06 19849106 Kroon, de Antsje 06-12213163

de Groot Sandra 0561-499262 Mietes Amarenske & Sigrid 0561-610882

Hoekstra Alieke 06-15094162 Robben Marianne 06-46668802

Huitema Rian 0561-616156 Smits Anita 0561-481738

Hulzinga Hiske 06-13427504 Steenbeek Mirthe 06-29188668

Jong, de Silke 06-55598080 Thomas Ismay 0561-499480

Kwak Mirjam 06-52175168