Contact

 Bestuur Stichting manege De Caprilli
Voorzitter: Fré Roos 0561-616346
Secretariaat: Mariët Hopman 06-48776295
Penningmeester: Marianne Donker 06-10891900
Lid Arthur Hoffmann
Lid Peter Spijksma
Website:

Email website:

www.manegecaprilli.nl
Janneke Heida  06-12 52 61 31

websitepsvdecaprilli@hotmail.com

Wedstrijdsecretariaat
Paarden Z en Subtop Herma Donker lindedijk@hotmail.com
Paarden fries ras Herma Donker
Mennen Mariët Hopman

Herma Donker

jhopman@kpnmail.nl

lindedijk@hotmail.com

Paarden B – M Belinda Hoeksma

Joke v/d Wal

belinda.hoeksma@gmail.com
Springen Neeltje de Groot

Marianne Wortel

neeltjedegroot@hotmail.com
Pony’s ?
Onderlinge wedstrijden ?
Onderlinge wedstrijden Mennen Esther van der Kamp
Contact pers. krant + Facebook Miranda Bethlehem uitslagenpsvdecaprilli@hotmail.com
Bestuur PSV De Caprilli  
Voorzitter: Arthur Hoffmann 06-18479229 arn.hoffmann1975@gmail.com
Secretariaat: Annefleur Veenstra  06-34188547
Penningmeester: Gerben Ziel  06-55816102
Lid (paarden) Yvonne Kompaan Verboom 06-29102215
Lid (pony’s): Ida de Jong  06-51917337
Lid: Nicolien de Boer  0561-475940
Lid mennen Mariët Hopman 06-48776295
E-mail: linderuiters@hotmail.com
Concours
Voorzitter: Annet vd Steege 06-20678639
Secretariaat: Neeltje de Groot
Margot Antonides
06-19015805
06-55325925
Penningmeester: Ronald Hoekstra 0561-499544
Lid: Frans Oostra 0561-617430
Heleen van der Koppel 06-14647320
Mariët Hopman 0561- 617525
Website: www.pieterstuyvesantconcours.nl
Redactie clublad
Maureen Milius 0561-499464
Alida de Vries 06-48466268
Janneke Heida 06-12526131
E-mail: clubbladsonnega@home.nl
Kantine commissie
Kantine + Inkoop Herma Donker lindedijk@hotmail.com
06-38668787
Schoonmaak: Harriët Hoekstra 0561-614220
06-15094162
Bak Verhuur
Esther van der Kamp 0561-617337
Manege 0561-614548