Contact

 Bestuur Stichting manege De Caprilli
Voorzitter: Fré Roos 0561-616346
Secretariaat: Mariët Hopman 06-48776295
Penningmeester: Marianne Donker 06-10891900
Lid Arthur Hoffmann
Lid Peter Spijksma
Website:

Email website:

www.manegecaprilli.nl
Janneke Heida  06-12 52 61 31

websitepsvdecaprilli@hotmail.com

Wedstrijdsecretariaat
Paarden Z en Subtop + mennen en Fries Ras Herma Donker lindedijk@hotmail.com
Paarden/Pony’s springen Neeltje de Groot neeltjedegroot@hotmail.com
Onderlinge Menwedstrijden Esther vd Kamp
Dressuur paarden en pony’s B t/m M Tineke vd Akker tinekevandenakker@z-home.nl
Onderlinge wedstrijden Yvonne Kompaan Verboom yvonne_ramon@hotmail.com
Weststellingwerfcup Nicolien de Boer Mieke Hoekstra elboerie@zonnet.nl
r.hoekstra44@kpnplanet.nl
pompoenenconcours Tineke vd Akker tinekevandenakker@hotmail.com
Contact pers. krant + Facebook Miranda Bethlehem uitslagenpsvdecaprilli@hotmail.com
Bestuur PSV De Caprilli  
Voorzitter: Arthur Hoffmann 06-18479229 arn.hoffmann1975@gmail.com
Secretariaat: Annefleur Veenstra  06-34188547
Penningmeester: Gerben Ziel  06-55816102
Lid (paarden) Yvonne Kompaan Verboom 06-29102215
Lid (pony’s): Ida de Jong  06-51917337
Lid: Nicolien de Boer  0561-475940
Lid mennen Mariët Hopman 06-48776295
E-mail: linderuiters@hotmail.com
Concours
Voorzitter: Annet vd Steege 06-20678639
Secretariaat: Neeltje de Groot
Margot Antonides
06-19015805
06-55325925
Penningmeester: Ronald Hoekstra 0561-499544
Lid: Frans Oostra 0561-617430
Heleen van der Koppel 06-14647320
Mariët Hopman 0561- 617525
Website: www.pieterstuyvesantconcours.nl
Redactie clublad
Maureen Milius 0561-499464
Alida de Vries 06-48466268
Janneke Heida 06-12526131
E-mail: clubbladsonnega@home.nl
Kantine commissie
Kantine: Yvonne van Hierden kantinevrijwilligers@live.nl
Schoonmaak: Harriët Hoekstra 0561-614220
06-15094162
Inkoop: Tanja de jong 0561-612548
Bak Verhuur
Esther van der Kamp 0561-617337
Manege 0561-614548